Gói phần mềm Không® Intel và Phiên bản Trình điều khiển

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000026008

16/07/2021

Tại sao phiên bản phần mềm Không® Intel mà tôi đã tải xuống lại khác với phiên bản trình điều khiển trong Trình quản lý thiết bị?

Bạn có thể thấy hai số phiên bản với Bộ điều hợp® không dây Intel::

 • Phiên bản gói phần mềm
  Đây là phiên bản của gói phần mềm hoặc trình điều khiển của Bộ điều hợp® không dây Intel.
  • Wi-Fi: Intel® PROSet/Wireless Software (Không còn bao gồm cho gói 20.120 trở lên cho Windows® 10)
  • Bluetooth®: Intel® Wireless Bluetooth® (Intel® PROSet/Wireless Software dành cho Bluetooth®)
  • WiGig: Intel® Wireless Dock Manager
  Phiên bản phần mềm còn được gọi là gói hoặc phiên bản phát hành và là phiên bản được sử dụng trên Trung tâm tải xuống.

Gói phần mềm thường bao gồm các phiên bản trình điều khiển khác nhau cho các kết hợp khác nhau của Bộ điều hợp® Không dây Intel® hệ điều hành (OS). Tìm phiên bản trình điều khiển trong bản phát hành gói phần mềm cụ thể bằng cách xem Mô tả chi tiết hoặc Ghi chú phát hành của bản phát hành đó trên Trung tâm Tải xuống.

example image

Lưu ýKhông phải tất cả các trình điều khiển bao gồm trong gói luôn nhận được bản cập nhật. Điều này có nghĩa là một số trình điều khiển nhất định có thể là cùng trình điều khiển với gói trước đó. Bạn không cần cập nhật lên gói mới nhất trong trường hợp này vì trình điều khiển tương tự.

 

Chủ đề liên quan
Tự động cập nhật trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
Tải xuống Trình điều khiển Wi-Fi mới nhất
Tải xuống Trình điều khiển Bluetooth mới nhất
Tìm hiểu về các Intel® PROSet/Wireless Software
Hỗ trợ cho các sản phẩm ngừng sản xuất