Hướng dẫn đánh giá cho ổ Intel® Optane™ ổ cứng thể rắn của máy khách

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000025989

03/03/2022

Điểm chuẩn được thiết kế cho các thiết bị lưu trữ dựa trên NAND không cung cấp hình ảnh đầy đủ về hiệu suất cho Intel® Optane™ SSD. Khi đánh giá hiệu năng của Ổ đĩa thể Intel® Optane™ máy khách, hãy tham khảo các cân nhắc trong Hướng dẫn Đánh giá.

Máy khách Intel® Optane™ ổ cứng thể rắn (PDF) PDF icon
Tên tập tin: Intel®_Optane™ _SSD_EvalGuide.PDF
Dung lượng: 1.33 MB
Ngày: Tháng 1 năm 2018
Bản hiệu chỉnh: 002

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*