ID bài viết: 000025925 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 06/03/2024

Bluetooth* không hoạt động trên Intel® NUC

Môi Trường

Bluetooth cho Intel NUC.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Bài viết này trình bày các bước khắc phục sự cố để khắc phục sự cố khi truy cập tính năng Bluetooth* trên Intel® NUC.

Mô tả

Không thể sử dụng Bluetooth trên Intel® NUC. Thiết bị Bluetooth không xuất hiện trong Trình quản lý Thiết bị.

Độ phân giải

Nếu bạn gặp sự cố với Bluetooth, chẳng hạn như thiếu thiết bị Bluetooth hoặc kết nối không liên tục, chỉ cần tắt nguồn và bật lại thiết bị thường sẽ khắc phục được sự cố. Sau khi thử, hãy thực hiện các bước khắc phục sự cố khác nếu sự cố vẫn tiếp diễn.

BướcChi tiết
Kiểm tra BIOSKiểm tra xem Bluetooth đã được bật trong BIOS chưa:
 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Thiết lập BIOS.
 2. Chuyển đến Thiết bị > nâng cao > thiết bị tích hợp.
 3. Chọn hộp để bật Bluetooth.
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát BIOS.
Tắt và bật lại BluetoothThử tắt rồi bật lại Bluetooth:
 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Thiết lập BIOS.
 2. Chuyển đến Thiết bị > nâng cao > thiết bị tích hợp.
 3. Bỏ chọn hộp để tắt Bluetooth.
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát BIOS.
 5. Tắt máy Intel NUC.
 6. Tháo dây nguồn khỏi Intel NUC, sau đó kết nối lại .
 7. Bật lại Intel NUC và nhấn F2 trong khi khởi động để vào Thiết lập BIOS một lần nữa.
 8. Chuyển đến Thiết bị > nâng cao > thiết bị tích hợp.
 9. Chọn hộp để bật Bluetooth.
 10. Nhấn F10 để lưu và thoát BIOS.
 11. Tắt máy Intel NUC.
 12. Tháo dây nguồn khỏi Intel NUC, sau đó kết nối lại .
 13. Bật lại Intel NUC này.
Kiểm tra trình điều khiển BluetoothCài đặt trình điều khiển Bluetooth mới nhất có sẵn trên Trung tâm Tải xuống cho Intel NUC.
Phục hồi BIOSHãy thử khôi phục BIOS.
Kiểm tra ăng-tenĐối với các Intel NUC có lắp bộ điều hợp không dây vào khe cắm trên bo mạch:
 1. Mở khung máy.
 2. Đảm bảo ăng-ten được kết nối đúng cách với bộ điều hợp.
 3. Thử đặt lại bộ điều hợp (tháo bộ điều hợp ra khỏi khe và lắp lại).
 4. Đóng khung máy.


Nếu các bước khắc phục sự cố này không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Intel Customer Support để được trợ giúp.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 65 sản phẩm

Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC M15V
Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC M15V - LAPBC7V0

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.