ID bài viết: 000025925 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/05/2022

Bluetooth* Không hoạt động trên Intel® NUC

Môi Trường

Bluetooth dành cho intel NUC.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Bài viết này chứa các bước khắc phục sự cố để khắc phục sự cố khi truy cập tính năng Bluetooth* trên Intel® NUC.

Mô tả

Không thể sử dụng Bluetooth trên Intel® NUC. Thiết bị Bluetooth không xuất hiện trong Trình quản lý thiết bị.

Độ phân giải

Nếu bạn đang gặp vấn đề với Bluetooth, chẳng hạn như thiếu thiết bị Bluetooth hoặc kết nối không liên tục, chỉ cần tắt nguồn và bật lại thiết bị sẽ thường khắc phục sự cố. Sau khi thử điều đó, hãy thực hiện các bước khắc phục sự cố khác nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết.
 

BướcChi tiết
Kiểm tra BIOSKiểm tra bluetooth được bật trong BIOS:
 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Vào Phần nâng cao của > thiết > trên bo mạch chủ.
 3. Đánh dấu vào ô để bật Bluetooth.
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát BIOS.
Tắt và bật lại BluetoothThử tắt và bật lại Bluetooth:
 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Vào Phần nâng cao của > thiết > trên bo mạch chủ.
 3. Bỏ chọn hộp để tắt Bluetooth.
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát BIOS.
 5. Tắt Intel NUC.
 6. Tháo dây nguồn ra khỏi Intel NUC, sau đó kết nối lại.
 7. Bật Lại Intel NUC và nhấn F2 trong khi khởi động để vào Lại Thiết lập BIOS.
 8. Truy cập Các thiết bị > tiên tiến > trên thiết bị tích hợp.
 9. Đánh dấu vào ô để bật Bluetooth.
 10. Nhấn F10 để lưu và thoát BIOS.
 11. Tắt Intel NUC.
 12. Tháo dây nguồn ra khỏi Intel NUC, sau đó kết nối lại.
 13. Bật lại Intel NUC.
Kiểm tra trình điều khiển BluetoothCài đặt trình điều khiển Bluetooth mới nhất khả dụng trên Trung tâm Tải xuống dành cho Intel NUC.
Phục hồi BIOSThử khôi phục BIOS.
Kiểm tra ăng-tenDành cho Intel NUC nơi bộ điều hợp không dây được lắp đặt trong khe cắm trên bo mạch:
 1. Mở khung máy.
 2. Hãy chắc chắn rằng các ăng-ten được kết nối đúng với bộ điều hợp.
 3. Hãy thử đặt lại chỗ ngồi của bộ điều hợp (tháo nó ra khỏi khe cắm và lắp lại nó).
 4. Đóng khung máy.


Nếu các bước khắc phục sự cố này không giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel để được hỗ trợ.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.