ID bài viết: 000025896 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 29/07/2021

Khó khăn khi cài đặt Windows* Server 2016 ở Chế độ kế thừa

Môi Trường

Intel® Server System R1208WFTYS 2x CPU Bạc Xeon 4110 2 SSDPEKKA512G701 M.2 512GB HDD 2x SSDPE7KX010T701 PCIe 1TB HDD vào các thiết bị hoán đổi nóng

WindowsServer2016

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước xử lý sự cố hướng tới cài đặt Windows* Server 2016 trong Chế độ kế thừa

Mô tả

Là chế độ Khởi động kế thừa được đặt trong Hệ thống đầu vào/đầu ra cơ bản (BIOS), người ta có thể tạo một mảng ổ đĩa độc lập (RAID) có thể khởi động được thông qua Intel® Rapid Storage Technology enterprise [Intel® RSTe] và bắt đầu màn hình thiết lập ban đầu của Hệ điều hành (HĐH) Windows* Server 2016; tuy nhiên, nó sẽ không nhận ra ổ đĩa RAID ("không tìm thấy ổ đĩa khởi động"), mặc dù cố gắng tải trình điều khiển Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) và RSTe cho Windows*.

Độ phân giải

Hãy thử với một phương tiện khác hoặc cài đặt Windows* 10 [upload trình điều khiển Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) và RSTe cho Windows* nếu không thấy ổ đĩa RAID]; một lần, hệ điều hành được cài đặt, nâng cấp lên Windows* Server 2016.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.