Tìm Số Model, Số Sê-ri và Số SA cho ổ SSD và Mô-đun Intel® Optane™

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000025532

02/12/2022

Tất cả các ổ cứng thể rắn Intel® Optane™ và mô-đun đều có nhãn. Các nhãn sản phẩm này có số sê-ri, số SA, số hiệu model và nhiều thông tin khác. Vị trí và kích thước của nhãn có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu ổ đĩa. Xem hình ảnh các mẫu nhãn bên dưới.

Mẫu số
Số model đại diện cho kiểu dáng và kiểu máy của ổ đĩa thể rắn hoặc mô-đun của bạn.

Số sêri
Số sê-ri là số nhận dạng duy nhất của ổ đĩa thể rắn hoặc mô-đun. Một số nhãn đề cập đến số sê-ri là SN hoặc ISN.

Số SA
Số SA đại diện cho ID còn hàng. Số SA không cần thiết cho thông tin bảo hành. Tuy nhiên, số SA là bắt buộc để xử lý một yêu cầu RMA. Cung cấp thông tin này trong quá trình RMA.

 

Để kiểm tra phạm vi bảo hành của bạn trên trang Thông tin Bảo hành, hãy nhập số sê-ri, SN hoặc ISN của bạn.

Mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™

Mô-đun bộ nhớ

Ổ cứng Thể Rắn Intel® Optane™

Ổ đĩa thể rắn Intel®

Ổ đĩa thể rắn Intel®