Các ổ đĩa được hỗ trợ để tăng tốc với Bộ® Optane™ Intel

Tài liệu

Xử lý sự cố

000025074

11/03/2021

Bộ nhớ Intel® Optane™ được hỗ trợ để tăng tốc các loại ổ đĩa sau:

  • một ổ đĩa SATA duy nhất hoặc
  • một ổ đĩa intel® SSD chuỗi Intel® 660p/665p với Intel® Rapid Storage Technology Driver/SW phiên bản 17.5.2.1024 hoặc mới hơn

Các ổ đĩa này có thể chứa hệ điều hành (Ổ đĩa khởi động) hoặc là ổ dữ liệu (được sử dụng để lưu trữ, nhưng không chứa hệ điều hành).

Xem các yêu cầu cấu hình và khả năng tương thích bổ sung trong Hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

 

Ghi chú

Sau đây là các cấu hình không được hỗ trợ; không thể đảm bảo kết quả:

  1. Một ổ đĩa duy nhất có nhiều hệ điều hành
  2. Hệ thống khởi động hệ điều hành kép (nhiều ổ lưu trữ, mỗi ổ chứa một Hệ điều hành)

 

Chủ đề liên quan
Hỗ trợ phần mềm và nền tảng cho Bộ® Optane™ Intel
Trợ giúp và Hỗ trợ bổ sung