Xác định trình điều Intel® Ethernet Controller trong Trình quản lý thiết bị

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000024969

18/05/2021

Lưu ýĐể xem video về cách xác định thiết bị Ethernet hoặc phiên bản trình điều khiển, hoặc cách cập nhật trình điều khiển của bạn
Lưu ý

Đi đến cuối trang phần Sản phẩm liên quan cho các sản phẩm cụ thể. Nếu bạn không tìm thấy bộ phận của Intel® Ethernet Controller, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Intel.

Nếu bạn muốn xác định xem hệ điều hành của bạn có được hỗ trợ hay không, sau khi bạn xác định thiết bị Ethernet của mình là gì, hãy truy cập:

Chọn hệ điều hành của bạn từ các lựa chọn dưới đây. Thực hiện theo các bước để xác định bộ điều hợp Intel® Ethernet Controller xác định bộ điều hợp mới nhất khả dụng.

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

Windows® 10, Windows 8.1*, Windows 8*
 1. Nhấp chuột phải vào Bắt đầu,và nhấp Trình quản lý thiết bị.
 2. Nhấp đúp vào Các bộ điều hợp mạng để mở rộng khu vực.
 3. Nhấp chuột phải vào Bộ điều khiển Ethernet với dấu chấm than và chọn Thuộc tính.
 4. Vào tab Chi tiết, và nhấp vào ID phần cứng. Đánh dấu và sao chép ID đầu tiên.
 5. Sử dụng công cụ tìm kiếm web của bạn để tìm kiếm ID phần cứng, sau đó xác định bộ điều hợp liên quan.
 6. Tìm kiếm bộ điều hợp của bạn trong Trung tâm Tải xuống để tìm trình điều khiển sẵn có mới nhất để cài đặt.
Windows 7*
 1. Nhấp vào Bắt đầu > Bảng điều khiển > Hệ thống và Bảo mật.
 2. Trong mục Hệ thống,nhấp vào Trình quản lý thiết bị.
 3. Nhấp đúp vào Các bộ điều hợp mạng để mở rộng khu vực.
 4. Nhấp chuột phải vào Bộ điều khiển Ethernet với dấu chấm than và chọn Thuộc tính.
 5. Vào tab Chi tiết, và nhấp vào ID phần cứng. Đánh dấu và sao chép ID đầu tiên.
 6. Sử dụng công cụ tìm kiếm web của bạn để tìm kiếm ID phần cứng, sau đó xác định bộ điều hợp liên quan.
 7. Tìm kiếm bộ điều hợp của bạn trong Trung tâm Tải xuống để tìm trình điều khiển sẵn có mới nhất để cài đặt.
Windows Server 2012*, 2012/R2*, 2016*, 2019*
 1. Nhấp chuột phải vào Bắt đầu,và nhấp Trình quản lý thiết bị.
 2. Nhấp đúp vào Các bộ điều hợp mạng để mở rộng khu vực.
 3. Nhấp chuột phải vào Bộ điều khiển Ethernet với dấu chấm than và chọn Thuộc tính.
 4. Vào tab Chi tiết, và nhấp vào ID phần cứng. Đánh dấu và sao chép ID đầu tiên.
 5. Sử dụng công cụ tìm kiếm web của bạn để tìm kiếm ID phần cứng, sau đó xác định bộ điều hợp liên quan.
 6. Tìm kiếm bộ điều hợp của bạn trong Trung tâm Tải xuống để tìm trình điều khiển sẵn có mới nhất để cài đặt.

 

Chủ đề liên quan
Danh sách các bộ điều hợp tài Intel® Ethernet bán lẻ ngừng sản xuất
Xác định phiên bản trình điều khiển và Intel® Ethernet Adapter có dây của bạn
Trung tâm tải xuống Intel
Gói web khả dụng cho Intel® Ethernet điều hợp mới
Video hướng dẫn: Xác định thiết bị Ethernet, phiên bản trình điều khiển và cập nhật trình điều khiển