Tài liệu quy định về Intel® Compute Card CD1C32GK, CD1C64GK và CD1P64GK

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000024617

14/02/2020

Chứng chỉ và tuyên bố này mô tả các nhãn hiệu và thông tin về an toàn theo quy định cho Intel® Compute Card CD1C32GK, CD1C64GK và CD1P64GK.

Chứng nhận và khai báo
Châu Úc/New Zealand ACMA RCM sDoC PDF icon
Dung lượng: 493 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Chứng nhận RF của Chile PDF icon
Dung lượng: 57 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Chứng nhận EAC liên minh hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan)PDF icon
Dung lượng: 773 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 8
Tuyên bố về sự phù hợp của Intel (PDF)PDF icon
Dung lượng: 84 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 9
Chứng nhận an toàn của Israel dành cho CD1C64GK PDF icon
Dung lượng: 311 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
MDDS (bảng dữ liệu khai báo vật liệu) PDF icon
Dung lượng: 299 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 6
Chứng nhận ESD Philippines cho CD1C64GKPDF icon
Dung lượng: 590 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 8
Chứng nhận ESD Philippines cho CD1P64GKPDF icon
Dung lượng: 599 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 8
Tuyên bố về sự phù hợp của Singapore cho CD1C64GK (PDF)PDF icon
Dung lượng: 210 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 7
Tuyên bố về sự phù hợp của Singapore cho CD1P64GK (PDF)PDF icon
Dung lượng: 209 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 7
Chứng nhận EMC MSIP Hàn QuốcPDF icon
Dung lượng: 798 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 7
Giấy chứng nhận tuân thủ ulPDF icon
Dung lượng: 291 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 8
Chứng nhận EMC Hoa Kỳ (FCC) Canada (ISED)PDF icon
Dung lượng: 294 KB
Ngày: 2017 tháng 5
Chứng nhận phê duyệt thiết bị radio Việt Nam cho CD1C64GK (PDF)PDF icon
Dung lượng: 231 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 7
Chứng nhận phê duyệt thiết bị radio Việt Nam cho CD1P64GK (PDF)PDF icon
Dung lượng: 229 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 7
Lưu ýCác tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.