Tài nguyên cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000024550

01/12/2023

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) là giải pháp RAID dành cho doanh nghiệp giúp giải phóng hiệu năng của SSD NVMe*. Intel® VROC được kích hoạt bởi một tính năng trong Intel® Xeon® bộ xử lý Có thể mở rộng được gọi là Intel® Volume Management Device (Intel® VMD), một bộ điều khiển tích hợp bên trong phức hợp gốc CPU PCIe. SSD NVMe* được kết nối trực tiếp với CPU, cho phép hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng hiệu năng của các thiết bị lưu trữ nhanh. Intel® VROC mang lại những lợi ích này mà không có sự phức tạp, chi phí và mức tiêu thụ điện năng của các thẻ bộ điều hợp bus chủ RAID (HBA) phần cứng truyền thống được đặt giữa các ổ đĩa và CPU.

Tìm hiểu thêm về Intel® VROC trong các tài nguyên bên dưới, cũng như trên trang sản phẩm Intel® VROC.

Bạn mới sử dụng Intel® VROC?
Hãy xem Tổng quan về Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) này để biết thêm về Intel® VROC.

SKU & Cấp phép

Hướng dẫn &; Tài nguyên

Thông tin sản phẩm

Quản lý ngoài băng tần (OOO)

Thông báo sản phẩm

Bạn đang tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật?
Tham khảo Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Hỗ trợ kỹ thuật dành cho Người dùng cuối