Thông số kỹ thuật sản phẩm Intel® Server Board dòng S2600ST

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000024504

29/11/2022

Thông số kỹ thuật sản phẩm (PDF) PDF icon
Tài liệu này cung cấp cho bạn những điều sau đây cho dòng Intel® Server Board S2600ST:

  • Tính năng
  • Chức năng
  • Kiến trúc cấp cao
  • Thông số kỹ thuật hỗ trợ


Dung lượng: 7.5 MB
Ngày: Tháng 9 năm 2021
Phiên bản: 2.5

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*.
 

Lưu ýBộ điều khiển quản lý bảng mạch cơ sở tích hợp (BMC) của máy chủ Intel® có thể được truy cập bằng các tiện ích mô phỏng đầu cuối, ngoài kệ, nguồn mở hoặc thiết bị cuối. Một ví dụ là IPMIUtility cho phép truy cập vào thông tin trạng thái cảm biến và kiểm soát điện năng. Khách hàng sở hữu rủi ro khi sử dụng các tiện ích nguồn mở. Intel không kiểm soát các tiện ích này và không thể đảm bảo bất kỳ sửa chữa nào với các tiện ích này.

 

Chủ đề liên quan
Cập nhật thông số kỹ thuật Intel® Server Board các dòng sản phẩm S2600WF, S2600BP và S2600ST
Hướng dẫn cấu hình cho Intel® Server Board sản phẩm S2600ST
Hướng dẫn Dịch vụ và Tích hợp Hệ thống P4304XXMFEN2/P4304XXMUXX
Hướng dẫn bảo hành cho Intel® Server Board sản phẩm S2600ST
Bo mạch Máy chủ Intel® và Nền tảng Máy chủ Intel®: Hướng dẫn Quản lý Máy chủ
Tài nguyên kỹ thuật IPMI