Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho gia đình Intel® Server Board Intel® S2600ST

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000024504

15/04/2020

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)PDF icon
Tài liệu này cung cấp cho bạn những điều sau cho dòng Intel® Server Board Intel® S2600ST:

  • Tính năng
  • Chức năng
  • Kiến trúc cấp cao
  • Thông số kỹ thuật hỗ trợ


Kích thước: 11,4 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 3
Xem xét lại: 2,4

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.
 

Lưu ý

Có thể truy cập bộ điều khiển quản lý Bo mạch chủ cơ sở (BMC) của Intel® Server theo tiêu chuẩn, thiết bị đầu cuối off-the-shelf, nguồn mở hoặc các tiện ích giả lập thiết bị đầu cuối. Một ví dụ là IPMIUtility cho phép truy cập thông tin trạng thái cảm biến và kiểm soát điện năng. Khách hàng sở hữu rủi ro khi sử dụng các tiện ích nguồn mở. Intel không có quyền kiểm soát trên các tiện ích này và không thể đảm bảo bất kỳ sửa chữa nào với các tiện ích này.

 

Các chủ đề liên quan
Thông số kỹ thuật Cập Nhật cho các dòng sản phẩm Intel® Server Board mạch, S2600BP và Intel® S2600ST
Hướng dẫn cấu hình cho dòng sản phẩm Intel® Server Board Intel® S2600ST
Hướng dẫn tích hợp và dịch vụ hệ thống P4304XXMFEN2/P4304XXMUXX
Hướng dẫn dịch vụ dành cho dòng sản phẩm Intel® Server Board Intel® S2600ST
Các bo mạch máy chủ Intel® và các nền tảng máy chủ® Intel: hướng dẫn quản lý máy chủ
Thông báo chung từ các quảng bá giao diện quản lý nền tảng thông minh (IPMI)
Tài nguyên kỹ thuật của IPMI