Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn dành cho thẻ điện toán Intel®

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000024440

14/11/2019

Các hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn cài đặt từng bước cho thẻ điện toán® của Intel.

Mô hình Intel® Compute CardTập sách thông tinHướng dẫn sử dụng
Intel® Compute Card CD1IV128MK
Intel® Compute Card CD1M3128MK
Tập sách thông tin icon
Kích thước: 1,73 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 2
Xem xét lại: 5
Hướng dẫn sử dụng icon
Dung lượng: 901 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 8
Xem xét lại: 5
Intel® Compute Card CD1C32GK
Intel® Compute Card CD1C64GK
Intel® Compute Card CD1P64GK
Tập sách thông tin icon
Kích thước: 13,5 MB
Ngày: 2018 tháng 5
Xem xét lại: 7
Mô hình đế cắm Intel® Compute CardHướng dẫn bắt đầu nhanh
Intel® Compute Card Dock DK132EPJHướng dẫn bắt đầu nhanh icon
Dung lượng: 548 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 8
Xem xét lại: 3