Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho thẻ điện toán® Intel

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000024427

14/11/2019

Tìm đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (TPS), thông số kỹ thuật Cập Nhật, hoặc errata cho Intel® Compute Card của bạn. Khi các thay đổi về thông số kỹ thuật xảy ra, phiên bản mới sẽ được phát hành. TPS áp dụng cho các bo mạch chủ của chính nó.

Mô hình Intel® Compute Card Thông số kỹ thuật sản phẩm
 
Intel® Compute Card CD1IV128MK
Intel® Compute Card CD1M3128MK
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm icon
Kích thước: 1,08 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 7
Xem xét lại: 2
Intel® Compute Card CD1P64GK
Intel® Compute Card CD1C64GK
Intel® Compute Card CD1C32GK
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm icon
Kích thước: 1,08 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 7
Xem xét lại: 2
Intel® Compute Card Dock DK132EPJĐặc điểm kỹ thuật sản phẩm icon
Kích thước: 1,2 MB
Ngày: ngày 2017 tháng 8
Xem xét lại: 1