Hướng dẫn dịch vụ dành cho dòng sản phẩm Intel® Server Board Intel® S2600ST

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000024348

13/07/2020

Hướng dẫn dịch vụ dành cho dòng sản phẩm Intel® Server Board Intel® s2600st (PDF)PDF icon
Hướng dẫn này dành cho các kỹ thuật viên hệ thống chịu trách nhiệm về xử lý sự cố, nâng cấp và sửa chữa Hệ thống Máy chủ Intel®.
 

Kích thước: 22,3 MB
Ngày: tháng 2020
Xem xét lại: 2,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Các chủ đề liên quan
Phụ tùng, danh sách bộ phận và hướng dẫn cấu hình cho dòng Intel® Server Board Intel® S2600ST
Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho gia đình Intel® Server Board Intel® S2600ST