Tích hợp hệ thống và hướng dẫn dịch vụ cho các họ sản phẩm Intel® Server Board S2600BP và Intel® Compute Module HNS2600BP

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000024318

06/02/2020

Hướng dẫn tích hợp hệ thống và dịch vụ dành cho Intel® Server Board S2600BP và Intel® COMPUTE module HNS2600BP (PDF)PDF icon
Hướng dẫn này dành cho các kỹ thuật viên hệ thống chịu trách nhiệm xử lý sự cố, nâng cấp và sửa chữa Hệ thống Máy chủ Intel®.

Kích thước: 20,9 MB
Ngày: tháng 2020
Xem xét lại: 2,2

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

 

Chủ đề liên quan
Thông số kỹ thuật sản phẩm cho gia đình Intel® Server Board S2600BP