Các hệ điều hành đã thử nghiệm Intel® Server Board dòng Intel® Compute Module S2600BP và Intel® Compute Module HNS2600BP

Tài liệu

Khả năng tương thích

000024317

18/12/2020

Trang này chứa danh sách các hệ điều hành đã thử nghiệm dành cho Intel® Server Board S2600BP và Intel® Compute Module HNS2600BP. Các hệ điều hành không được liệt kê dưới đây không được dịch vụ Intel® Server Board hoặc hệ điều Intel® Server System.

 

Hệ điều hànhLoại thử nghiệm
Máy chủ Windows* 20H1Cài đặt và tương thích cơ bản
Trung tâm dữ liệu Windows* Server 2019Khả năng tương thích và sự stress
RtM Tiêu chuẩn/Trung tâm dữ liệu Windows* Server 1903 (RS6/19H1) (SAC)Cài đặt và tương thích cơ bản
Tiêu chuẩn/trung tâm dữ liệu Windows* Server 2016Khả năng tương thích và sự stress
Máy chủ Windows* 2012 R2Cài đặt và tương thích cơ bản
Red Hat RHEL* 8.2Khả năng tương thích và sự stress
Red Hat RHEL* 8.1Khả năng tương thích và sự stress
Red Hat RHEL* 8.0Khả năng tương thích và sự stress
Red Hat RHEL* 7.9Cài đặt và tương thích cơ bản
Red Hat RHEL* 7.8Cài đặt và tương thích cơ bản
Red Hat RHEL* 7.6Khả năng tương thích và sự stress
Red Hat RHEL* 7.5Khả năng tương thích và sự stress
Red Hat RHEL* 7.3Khả năng tương thích và sự stress
Red Hat RHEL* 6.8Cài đặt và tương thích cơ bản
SUSE SLES* 15 SP2Khả năng tương thích và sự stress
SUSE SLES* 15 SP1Khả năng tương thích và sự stress
SUSE SLES* 15Khả năng tương thích và sự stress
SUSE SLES* 15 SP5Cài đặt và tương thích cơ bản
SUSE SLES* 12 SP5Cài đặt và tương thích cơ bản
SUSE SLES* 12 SP2Khả năng tương thích và sự stress
SUSE SLES* 11 SP4Cài đặt và tương thích cơ bản
VMware ESXi* 7.0Khả năng tương thích và sự stress
Bản cập nhật VMware ESXi* 6.7 3Cài đặt và tương thích cơ bản
Bản cập nhật VMware ESXi* 6.7 2Khả năng tương thích và sự stress
Bản cập nhật VMware ESXi* 6.7 1Cài đặt cơ bản
Bản cập nhật VMware ESXi* 6.5 3Cài đặt và tương thích cơ bản
Cập nhật VMware ESXi* 6.0 3Khả năng tương thích và sự nhấn mạnh (trình điều khiển nhúng)
Ubuntu× 20.04-LTSCài đặt và tương thích cơ bản
Ubuntu* 18.04.3Cài đặt và tương thích cơ bản
Ubuntu* 18.04.1-LTSKhả năng tương thích và sự stress
Ubuntu* 16.10Cài đặt và tương thích cơ bản
CentOS* 8.2Cài đặt cơ bản
CentOS* 8.1Cài đặt cơ bản
CentOS* 7.3Cài đặt cơ bản
FreeBSD* 12.1Cài đặt cơ bản

 

Ghi chú
Khả năng tương thích và sự stressIntel hỗ trợ bạn cho các vấn đề liên quan đến cài đặt hoặc chức năng của Intel® Server Board cho các hệ điều hành được liệt kê ở trên, bất kể bộ điều hợp và thiết bị ngoại vi được thử nghiệm trong hệ điều hành hay không.
Cài đặt và tương thích cơ bảnIntel hỗ trợ và kiểm tra các trình điều khiển hệ điều hành sau đây cho mỗi bộ điều khiển Intel® Server Board tích hợp, khi nhà cung cấp bộ điều khiển cung cấp trình điều khiển theo yêu cầu.
Cài đặt cơ bảnIntel không cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào cho các hệ điều hành nguồn mở được liệt kê ở trên. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật hoặc khó khăn nào trong việc cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào ở trên, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng hệ điều hành nguồn mở tương ứng.

 

Chủ đề liên quan
Intel® Product Compatibility Tool dành cho Hệ điều hành và Khung máy