Hướng dẫn cấu hình Intel® Server Board S2600BP

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000024316

21/01/2021

Hướng dẫn cấu hình (PDF)PDF icon
Sử dụng tài liệu này để xác định các thành phần máy chủ Intel có sẵn này được liên kết với dòng Intel® Server Board S2600BP:

  • Khối xây dựng
  • Hệ thống tích hợp
  • Phụ kiện
  • Phụ tùng

Dung lượng: 4,10 MB
Ngày: tháng 1 năm 2021
Phiên bản: 2.1

Lưu ý: Tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Chủ đề liên quan
Thông số kỹ thuật sản phẩm Intel® Server Board dòng S2600BP
So sánh SKU bảng cầu nối Intel® Server Board các sản phẩm S2600BP, S2600KP và S2600TP
So sánh các Intel® Server Board S2600BP với các họ không phải R và với R (Refresh)