Các hệ điều hành đã thử nghiệm dành cho dòng Intel® Server Board mạch, Hệ thống Máy chủ Intel® các họ dòng R1000WF/dòng R2000WF

Tài liệu

Khả năng tương thích

000024288

13/07/2020

Trang này có chứa một danh sách các hệ điều hành được thử nghiệm cho:

  • Dòng Intel® Server Board mạch/Intel® Server Board mạch-R
  • Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® dòng R1000WF/Hệ thống Máy chủ Intel® dòng R1000WF-R
  • Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® dòng R2000WF/Hệ thống Máy chủ Intel® dòng R2000WF-R

Các hệ điều hành không được liệt kê dưới đây không được hỗ trợ bởi Intel® Server Board hoặc các dòng Hệ thống Máy chủ Intel®.

Hệ điều hànhLoại thử nghiệm
RTM Windows * Server 2019 Standard/Datacenter cho Trung tâm dữ liệuKhả năng tương thích và căng thẳng
Windows * Server 1903 Standard/Datacenter RTM (RS6/19H1) (SAC)Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Windows * Server 2016 Standard/Datacenter RTM (R1 Server-Build 1607)Khả năng tương thích và căng thẳng
Windows Server 2012 R2 *Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Red Hat RHEL * 8,1Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat RHEL * 8,0Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat RHEL * 7,8Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Red Hat RHEL * 7,6Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat RHEL * 7,5Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat RHEL * 7,4Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat RHEL * 7,3Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat RHEL * 6,9Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Red Hat RHEL * 6,8Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
SUSE SLES * 15 SP1Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE SLES * 15Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE SLES * 12 SP5Lắp đặt và comptibility cơ bản
SUSE SLES * 12 SP3Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE SLES * 12 SP2Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE SLES * 11 SP4Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
VMware ESXi * 7,0Khả năng tương thích và căng thẳng
Bản Cập Nhật VMware ESXi * 6,7 3Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Bản Cập Nhật VMware ESXi * 6,7 2Khả năng tương thích và căng thẳng
Bản Cập Nhật VMware ESXi * 6,7 1Khả năng tương thích và căng thẳng
VMware ESXi * 6,7Khả năng tương thích và căng thẳng
Bản Cập Nhật VMware ESXi * 6,5 3Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Bản Cập Nhật VMware ESXi * 6,0 3Khả năng tương thích và căng thẳng (trình điều khiển nhúng)
Ubuntu * 18.04.3Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu * 18.04.1 LTSCài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 18,04 LTSCài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu 16,10Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
CentOS * 8,1Cài đặt cơ bản
CentOS * 7,5Cài đặt cơ bản
CentOS * 7,3Cài đặt cơ bản

 

Ghi chú
Khả năng tương thích và căng thẳngIntel hỗ trợ bạn cho các vấn đề liên quan đến việc cài đặt hoặc chức năng của Intel® Server Board cho các hệ điều hành được liệt kê ở trên, bất kể các bộ điều hợp và thiết bị ngoại vi được kiểm tra dưới hệ điều hành.
Cài đặt cơ bản và khả năng tương thíchIntel cung cấp hỗ trợ và kiểm tra các trình điều khiển hệ điều hành sau cho một trong các bộ điều khiển tích hợp Intel® Server Board, khi nhà cung cấp bộ điều khiển cung cấp trình điều khiển theo yêu cầu.
Cài đặt cơ bảnIntel không cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào cho các hệ điều hành mã nguồn mở được liệt kê ở trên. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật hoặc khó khăn nào trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào bên trên, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng hệ điều hành nguồn mở tương ứng.

 

Các chủ đề liên quan
Intel® Product Compatibility Tool cho hệ điều hành và khung máy
Danh sách tương thích phần cứng