Chính sách Bảo hành cho Bộ xử lý Intel® Đóng hộp và Khay

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000024255

15/04/2022

Bộ xử lý Intel® có thể được bán dưới dạng khay hoặc đóng hộp. Tham khảo Sự khác biệt giữa bộ xử lý dạng đóng hộp và khay là gì?

Chính sách bảo hành cho Bộ xử lý Intel® dạng đóng hộp

Bộ xử lý Intel® dạng đóng hộp điển hình được bảo hành có giới hạn ba năm có thể được Intel thực hiện (một số có bảo hành giới hạn một năm). Khoảng thời gian đủ điều kiện tham gia bảo hành bắt đầu có hiệu lực vào ngày mua ban đầu và không đặt lại nếu hoặc khi Intel cung cấp thay thế sản phẩm.

Chính sách bảo hành cho Bộ xử lý khay

Bảo hành được cung cấp tại nơi bạn mua hàng.

  • Đối với Bộ xử lý Khay, Intel thường cung cấp bảo hành giới hạn một năm chỉ dành cho khách hàng trực tiếp như Nhà sản xuất phụ tùng gốc (OEM), đại lý và nhà phân phối được Intel ủy quyền. Bộ xử lý Intel trong hệ thống OEM phải tuân theo bảo hành của nhà sản xuất OEM và thường không được Intel hỗ trợ trực tiếp. Hãy liên hệ OEM, đại lý hoặc nhà phân phối của bạn để được hỗ trợ bảo hành.
  • Bắt đầu với bộ xử lý khay để bàn Intel® Thế hệ thứ 12, bảo hành có giới hạn của Intel dành cho khách hàng trực tiếp sẽ được kéo dài đến ba năm. Bảo hành có giới hạn ba năm không áp dụng cho các SKU máy tính để bàn thế hệ trước.
  • Bộ xử lý khay được cài đặt sẵn trong Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) thường có bảo hành giới hạn ba năm. Tìm hiểu thêm về tóm lược về sản phẩm này.
Chủ đề liên quan
Hướng dẫn bảo hành cho Bộ xử lý Intel®.
Cách Kiểm tra Trạng thái Bộ xử lý Intel® (Khay so với Hộp)