Hướng dẫn quy trình triển khai chương trình cơ sở INTEL-SA-00075

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000024236

14/02/2019

Hướng dẫn về quy trình triển khai chương trình cơ sở Intel-sa-00075 (PDF)PDF icon
Một số hệ thống quản lý sản phẩm của Intel là dễ bị phát hiện về vấn đề leo thang đặc quyền. Giảm thiểu bao gồm cài đặt chương trình cơ sở hệ thống Cập Nhật. Tài liệu này cung cấp cho bạn các bước khuyến nghị để triển khai chương trình cơ sở Cập Nhật cho các hệ thống này.

Dung lượng: 96 KB
Ngày: 2017 tháng 5
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.