Tư vấn về đặc quyền Intel® Active Management Technology leo thang dành cho que điện toán Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000024180

14/11/2019

Để đáp lại sự cố vấn bảo mật Intel gần đây liên quan đến sự cố về tính dễ bị tấn công đặc quyền trong Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), chúng tôi đã xác thực các bản vá firmware có sẵn trên Trung tâm tải xuống Intel.

Xem tư vấn bảo mật Intel SA 00075.

Bảng liệt kê các que điện toán® bị ảnh hưởng của Intel. Nếu que điện toán Intel của bạn không có trong danh sách này, nó không bị ảnh hưởng bởi vấn đề bảo mật này.

Sản phẩm bị ảnh hưởngPhiên bản BIOS tối thiểu cần thiết để khắc phụcCập nhật liên kết đến BIOSCập Nhật lần cuối
Intel® Compute Stick STK2mv64CCPhiên bản BIOS 0058 (với phiên bản chương trình cơ sở Intel® ME 11.8.50.3425)Tải BIOS ngay bây giờ24 tháng 9 năm 2018