Công nghệ quản lý chủ động Intel® (Intel® AMT), Công nghệ dành cho doanh nghiệp nhỏ Intel® và Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng firmware quản lý tiêu chuẩn của Intel® (Intel-SA-00075)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000024133

22/01/2018

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2017, Intel đã công bố tư vấn bảo mật Intel-SA-00075 liên quan đến lỗ hổng firmware nghiêm trọng trong một số hệ thống sử dụng Công nghệ quản lý chủ động Intel® (Intel® AMT), Khả năng quản lý tiêu chuẩn Intel® hoặc Công nghệ dành cho doanh nghiệp nhỏ của Intel (Intel® SBT). Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép kẻ tấn công mạng truy cập từ xa vào máy tính doanh nghiệp hoặc thiết bị sử dụng các công nghệ này. Máy tính tiêu dùng có firmware và máy chủ trung tâm dữ liệu dành sử dụng Dịch vụ nền tảng máy chủ Intel® không bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chính thức gần đây nhất về vấn đề này tại Lỗ hổng Firmware quan trọng của Intel® AMT.

Tài nguyên dành cho người dùng Windows*


Tài nguyên dành cho người dùng Linux*

Nguồn lực chung

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng Intel để gửi yêu cầu dịch vụ trực tuyến.

Từ phần Công nghệ, chọn Công nghệ quản lý chủ động Intel® (Intel® AMT) để có danh sách các tùy chọn hỗ trợ như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.