Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho bộ điều khiển lưu trữ Intel® chế độ tri

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000024128

15/09/2020

Hướng dẫn sử dụng phần cứng lưu trữ tri-Mode (PDF)PDF icon
Tổng quan về các thông số sau cho RMSP3JD160J, RSP3GD016J, RSP3QD160J:

  • Tính năng sản phẩm
  • Dữ liệu thông số kỹ thuật
  • Hướng dẫn cài đặt phần cứng

Kích thước: 1,6 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 9
Xem xét lại: 1,1

 

Các chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID/bộ lưu trữ khác
Chương trình cơ sở mới nhất dành cho bộ điều khiển lưu trữ Intel® Trimode
Trình điều khiển Windows * mới nhất dành cho bộ điều khiển lưu trữ Intel® Trimode
Trình điều khiển Linux mới nhất cho bộ điều khiển lưu trữ Intel® Trimode