Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho tri-Mode Intel® RAID Modules

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000024126

25/09/2020

Hướng dẫn sử dụng phần cứng chế độ tri (PDF)PDF icon
Tài liệu này cung cấp cho bạn những điều sau cho Intel® RAID Modules RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E:

  • Tổng quan về các tính năng của sản phẩm
  • Dữ liệu thông số kỹ thuật
  • Hướng dẫn cài đặt phần cứng


Kích thước: 2,0 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 9
Xem xét lại: 1,4

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.
 

Các chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho bộ điều khiển Intel RAID
Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID/bộ lưu trữ khác
Chương trình cơ sở và trình điều khiển mới nhất dành cho bộ điều khiển Intel RAID
Bạn cần trợ giúp về Intel RAID?