Cách cài đặt và quản lý thiết bị bộ nhớ Intel® Optane ™

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000023989

24/06/2022

Bộ nhớ Intel® Optane™ là một giải pháp tăng tốc hệ thống có thể được sử dụng để tăng khả năng phản hồi trên các nền tảng Intel được hỗ trợ với phần mềm Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel®.

Các hướng dẫn sau có thể hỗ trợ bạn những điều sau đây khi quản lý thiết bị bộ nhớ Intel® Optane™:

  • Yêu cầu nền tảng
  • Các bước để định cấu hình cài đặt hoặc nâng cấp hệ thống mới
  • Quản lý với các ứng dụng hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ và trình điều khiển Intel® RST
  • Những mẹo xử lí sự cố
Lưu Ý Quan Trọng
  • Nếu không rõ hệ thống của bạn có bộ nhớ Intel Optane hay không và bạn nhận được thông báo lỗi liên quan đến sản phẩm này:
  • Bộ nhớ Intel® Optane™ H10 có bộ lưu trữ thể rắn có sẵn như một phần của một hệ thống hoàn chỉnh. Nếu bạn thấy có vấn đề hoặc cần phải tắt khả năng tăng tốc, chẳng hạn như cài đặt lại hệ điều hành hoặc sao lưu dữ liệu, chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà cung cấp hệ thống trước khi thực hiện thay đổi. Có thể có các tùy chỉnh hệ thống riêng cho nền tảng.

 

Hướng dẫn sử dụng và cài đặt Bộ nhớ Intel® Optane™ dòng M (PDF) Biểu tượng PDF
Kích thước 3,19 MB
Ngày: Tháng 2 năm 2022
Phiên bản: 3

Hướng dẫn sử dụng và cài đặt Bộ nhớ Intel® Optane™ dòng H (PDF) Biểu tượng PDF
Kích thước: 1,69 MB
Ngày: Tháng 2 năm 2022
Phiên bản: 2

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader

Chủ đề liên quan
Cách vô hiệu hóa khả năng tăng tốc hệ thống với Bộ nhớ Intel® Optane™
Hỗ trợ nền tảng và phần mềm cho Bộ nhớ Intel® Optane™ dòng M
Khắc phục sự cố phát hiện với Bộ nhớ Intel® Optane™ dòng H
Hướng dẫn xử lý sự cố dành cho Bộ nhớ Intel® Optane™