Kiểm tra nhiệt độ hoạt động cho CPU Intel® Visual Compute Accelerator

Tài liệu

Xử lý sự cố

000023211

16/07/2017

Khi nào nhiệt độ nên Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) là gì?
Intel® VCA nhiệt độ lõi CPU thẻ phải duy trì dưới hoặc dưới 96 ° C (204,8 ° F). CPU bắt đầu ga sau khi chúng đạt đến 105 ° C (221 ° F), ảnh hưởng đến hiệu năng thẻ. Nếu nhiệt độ CPU tiếp tục tăng lên, thẻ này có thể bị tắt do sự kiện của CPU Thermal Trip.

Tôi nên làm gì khi có sự kiện về chuyến đi nhiệt CPU?
Trong trường hợp xảy ra một chuyến đi nhiệt, các quản trị viên hệ thống phải điều chỉnh hệ thống điều khiển tốc độ quạt để đảm bảo tăng luồng không khí lên thẻ Intel® VCA. Để giám sát nhiệt độ lõi CPU, hãy sử dụng nhiệt độ vcactl lệnh của tiện ích vcactl.

Các chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Thông số kỹ thuật sản phẩm và hướng dẫn sử dụng phần cứng