Tài liệu quy định về Bộ công cụ Intel® NUC NUC6CAYH và NUC6CAYS

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000023090

06/06/2023

Các chứng chỉ và khai báo này mô tả các nhãn quy định và thông tin an toàn cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6CAYH và NUC6CAYS (mẫu quy định NUC6CAY).

Một số quốc gia nhất định có thể yêu cầu thêm chứng nhận không được liệt kê ở đây. Bộ Bộ công cụ Intel NUC NUC6CAYH là sản phẩm L6 — một nhà tích hợp bổ sung các thành phần (bộ nhớ và ổ đĩa) và một hệ điều hành. Intel không cung cấp thêm các chứng nhận dành riêng cho quốc gia khác cho các sản phẩm L6. Các nhà tích hợp ở những khu vực đó phải cung cấp các chứng nhận bắt buộc.

Chứng chỉ và Khai báo
Chứng nhận Úc/New Zealand 4268 icon
Dung lượng: 124 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2016
Úc/New Zealand ACMA RCM sDoC icon
Dung lượng: 494 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2017
Chứng nhận An toàn EMC CCC Trung Quốc icon
Dung lượng: 873 KB
Ngày: Tháng 12 năm 2016
Chứng nhận EAC của Liên minh Hải quan (Nga, Kazakhstan, Kazakhstan) icon
Dung lượng: 289 KB
Ngày: Tháng 12 năm 2016
Chứng nhận Demko icon
Dung lượng: 337 KB
Ngày: Tháng 11 năm 2016
Chứng nhận CB EU LVD, An toàn CE icon
Dung lượng: 178 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2016
Chứng nhận EU EMF EN 62311 + 62479 icon
Dung lượng: 204 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2016
Chứng nhận EU ETSI EN 300 328 icon
Dung lượng: 185 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2016
Chứng nhận EU ETSI EN 300 440 icon
Dung lượng: 185 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2016
Chứng nhận EU ETSI EN 301 489 icon
Dung lượng: 94 KB
Ngày: Tháng 5 năm 2017
Chứng nhận EU ETSI EN 301 893 icon
Dung lượng: 185 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2016
Chứng nhận Bộ điều hợp BIS Ấn Độ icon
Dung lượng: 268 MKB
Ngày: Tháng 5 năm 2017
Tuyên bố tuân thủ Intel icon
Dung lượng: 247 KB
Ngày: Tháng 3 năm 2018
Chứng nhận Chấp nhận EmC VCCI Nhật Bản icon
Dung lượng: 101 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2016
Thư biến động của các sản phẩm Intel® NUC
MDDS (Bảng dữ liệu khai báo vật liệu) icon
Dung lượng: 348 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2017
Chứng nhận An toàn NOM Mexico icon
Dung lượng: 896 KB
Ngày: Tháng 11 năm 2016
Chứng nhận MSIP EMC Hàn Quốc icon
Dung lượng: 178 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2016
Chứng nhận BSMI RoHS Đài Loan icon
Dung lượng: 136 KB
Ngày: Tháng 2 năm 2018
Tuyên bố tuân thủ Ukraine icon
Dung lượng: 3.66 MB
Ngày: Tháng 7 năm 2017
Chứng nhận EMC Hoa Kỳ (FCC) Canada (ICES) icon
Dung lượng: 144 KB
Ngày: Tháng 10 năm 2016
Lưu ý Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*.