Hướng dẫn Trình cắm Giải pháp Intel Unite® cho Skype cho doanh nghiệp*

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000022054

30/03/2020

Hướng dẫn Trình cắm Giải pháp Intel Unite® phiên bản 4.x cho Skype cho doanh nghiệp* Biểu tượng PDF
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn:

  • Tổng quan về trình cắm và việc sử dụng nó
  • Hướng dẫn triển khai và cấu hình trên mạng trong môi trường CNTT

Dung lượng: 251 KB
Ngày: Tháng 5 năm 2020
Phiên bản: 1.6


Hướng dẫn Trình cắm Giải pháp Intel Unite® phiên bản 3.x cho Skype cho doanh nghiệp* (PDF) Biểu tượng PDF
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn:

  • Tổng quan về trình cắm và việc sử dụng nó
  • Hướng dẫn triển khai và cấu hình trên mạng trong môi trường CNTT

Dung lượng: 891 KB
Ngày: Tháng 7 năm 2018
Phiên bản: 2.3

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader*

 

Chủ đề liên quan
Hướng dẫn Trình cắm Quyền truy cập Khách được Bảo vệ cho ứng dụng Intel Unite®
Tải xuống trình cắm ứng dụng Intel Unite®