Hướng dẫn cắm dành cho khách truy cập dành cho ứng dụng Intel Unite®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000022053

08/05/2019

Hướng dẫn sử dụng giải pháp Intel Unite® 4. x dành cho khách truy cập (PDF) PDF icon
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn:

  • Tổng quan về các plug-in và sử dụng nó
  • Hướng dẫn triển khai và cấu hình trên mạng trong môi trường CNTT

Dung lượng: 448 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 10
Phiên bản: 1,0

Hướng dẫn sử dụng giải pháp Intel Unite® 3. x được bảo vệ dành cho khách (PDF) PDF icon
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn:

  • Tổng quan về các plug-in và sử dụng nó
  • Hướng dẫn triển khai và cấu hình trên mạng trong môi trường CNTT

Kích thước: 1,00 MB
Ngày: 2017 tháng 5
Phiên bản: 1,10

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Các chủ đề liên quan
Hướng dẫn bổ trợ giải pháp Intel Unite® cho Skype dành cho doanh nghiệp *
Tải xuống ứng dụng Intel Unite® plug-in