Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS3VC160

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000021602

15/07/2017

Hướng dẫn sử dụng phần cứng RMS3VC160 tích hợp Intel® RAID (PDF)icon
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật cho mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS3VC160.

 

Tên tập tin: Intel_RAID_Module_RMS3VC160_UG. PDF
Kích thước: 1,55 MB
Ngày: 2016 tháng 5
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.


Chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS3AC160