Tổng quan về Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000021587

02/02/2021

Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 là sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng kết hợp với thông tin được lưu trữ trong bộ xử lý.  Bộ xử lý này xác định và hướng các khối lượng công việc đến lõi nhanh nhất trong khối lượng công việc trước tiên.

Hệ điều hành (HĐH) Windows* có hỗ trợ gốc cho các Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0. Hãy chắc chắn rằng bạn nâng cấp Hệ điều hành Windows của mình lên phiên bản mới nhất.

Về

H: Tôi có cần cài đặt bất kỳ phần mềm (hoặc trình điều khiển) nào để Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 chạy trong hệ thống của tôi không?

Không.  Không cần cài đặt trình điều khiển nào.  Hãy chắc chắn rằng bạn nâng cấp hệ điều hành Windows của mình lên phiên bản mới nhất và bộ xử lý của bạn hỗ Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0.

H: Tôi có Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 hoạt tự động hay tôi cần cài đặt nó không?

Hệ điều hành Windows có hỗ trợ gốc cho các Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 và tính năng này được tự động bật. Tính năng bộ xử Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 được bật trong phần cứng và mã p. Hệ điều hành chỉ định tính năng này của bộ xử lý và tải hỗ trợ gốc. Không cần phải bật trong BIOS hoặc HĐH. Chạy một công cụ như Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) có thể theo dõi tần số Intel® Turbo Boost Max 3.0 của bộ xử lý.

H: Sự khác biệt giữa công nghệ Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel® Turbo Boost 2.0 là gì?

Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 phép tần số cao hơn với turbo lõi đơn khi so sánh với Công nghệ Turbo Boost 2.0 của Intel®.

Yêu cầu

H: Các yêu cầu đối với các yêu cầu Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0?

Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 cầu:

  • Bộ xử lý được hỗ trợ
  • Windows® 10 x64 mới nhất – Phiên bản RS5 hoặc mới hơn

H: Bộ xử Intel® Core™ hỗ trợ Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0?

Kiểm tra ở đây để biết danh sách đầy đủ của tất cả các Intel® Core™ xử lý .

Xem danh sách đầy đủ của tất cả các Bộ xử® Xeon® Intel.

H: Phần Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 hoạt động trên bất kỳ hệ điều hành 32 bit Microsoft* nào không?

Chúng tôi chưa xác thực công nghệ này trên bất kỳ hệ điều hành 32 bit Microsoft* nào. Chúng tôi hiện không hỗ trợ những nền tảng này.

 

Chủ đề liên quan
Các câu hỏi thường gặp về Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0
Tài nguyên hỗ® để bàn Intel®