Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS3AC160

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000021162

02/10/2020

Hướng dẫn sử dụng phần cứng RMS3AC160 tích hợp Intel® RAID (PDF)icon
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật cho mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS3AC160.
 

Dung lượng: 736 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 4
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Các chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID/bộ lưu trữ khác
Chương trình cơ sở và trình điều khiển mới nhất cho bộ điều khiển Intel® RAID
Bạn cần trợ giúp về Intel RAID?