Tùy chọn Hỗ trợ Khách hàng cho Bộ xử lý Intel Atom® Chuỗi Z500 với Bộ Gia Tốc Truyền Thông Đồ Họa Intel® 500 đã ngưng sản xuất

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000021041

11/09/2020

Bộ xử lý Intel Atom® Chuỗi Z500 với Bộ Gia Tốc Truyền Thông Đồ Họa Intel® 500 đã ngưng sản xuất.

Các tùy chọn hỗ trợ có sẵn bao gồm:

 

Lưu ý Đại lý Dịch vụ Khách hàng của Intel không còn trả lời điện thoại, trò chuyện, diễn đàn hỗ trợ cộng đồng, hoặc yêu cầu qua email cho sản phẩm này.