Các Tùy chọn Hỗ trợ Khách hàng cho Chipset Intel® G43 Express đã ngưng sản xuất

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000021033

27/07/2020

Chipset Intel® G43 Express đã ngưng sản xuất.

Các tùy chọn hỗ trợ có sẵn bao gồm:

 

Lưu ý Đại lý Dịch vụ Khách hàng của Intel không còn trả lời điện thoại, trò chuyện, diễn đàn hỗ trợ cộng đồng, hoặc yêu cầu qua email cho sản phẩm này.