Không thể lưu cấu hình RAID bằng cách sử dụng cài đặt GPT trong môi trường uEFI

Tài liệu

Xử lý sự cố

000020983

07/05/2024

Vấn đề là gì?
Bạn không thể lưu cấu hình RAID bằng cách sử dụng cài đặt GPT trong môi trường uEFI.

Bạn có thể cho tôi biết thêm thông tin về sự cố mảng RAID 10 không?
Bạn đã thử các đề xuất được cung cấp trên TA-1085: hiệu ứng Định dạng nâng cao 4Kn trên Mô-đun Intel® RAID, Bộ điều khiển Intel® RAID và Bo mạch máy chủ Intel®. Tuy nhiên, sau khi bạn tạo mảng RAID 10 và nhấn F10 để lưu trong môi trường uEFI, cấu hình RAID không được lưu.

Môi trường

  • Intel R2208WT2YSR với FW R01.01.0015 mới nhất
  • Intel® Xeon® CPU E5-2630v3
  • Mô-đun 16-GB DDR4 2133MHz
  • Intel RS3WC080 với PBA H10244-153 và với FW v24.10.0-0020 mới nhất (chưa được xác thực trên hệ thống R2208WT2YSR)
  • 4 x Seagate ST1200MM0118 1,2TB 2,5in 12Gbps 10K RPM
  • 1 x Cáp AXXCBL950HDHD Intel
  • 1 x AXXSATADVDRWROM


Hãy thử cách sau để khắc phục sự cố

  1. Làm theo các bước trong cài đặt GPT trong môi trường uEFI và xác nhận cấu hình RAID đã tạo đã được lưu bằng cách nhấn F10 (Bước số 10). Tham khảo sách trắng này trên Bảng phân vùng GUID để biết thêm thông tin
  2. Để kiểm tra thêm Intel® RAID Controller, hãy tạo RAID 10 trong CTRL+R (bên ngoài uEFI). Cấu hình RAID sẽ được lưu đúng cách.