Bảo hành cho Dòng Trung tâm Dữ liệu SSD Intel®

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000020953

28/06/2021

Dòng Trung tâm Dữ liệu SSD Intel® có bảo hành giới hạn năm năm. 

Tải xuống bảo hành đầy đủ để biết thêm thông tin.

Dòng sản phẩm Trung tâm dữ liệu SSD Intel® Bảo hành giới hạn 5 năm (PDF) biểu tượng
Dung lượng: 336 KB
Ngày: Tháng 3 năm 2019

Dòng sản phẩm Trung tâm dữ liệu SSD Intel® Bảo hành giới hạn 5 năm - Úc (PDF) biểu tượng
Dung lượng: 196 KB
Ngày: Tháng 3 năm 2019

  • Nếu cần thay thế, hãy chỉ gửi ổ đĩa Chúng tôi không thể trả lại các phụ kiện.
  • Đối với các ổ đĩa thể rắn Intel®, hãy xem trang Bảo hành giới hạn.
  • Nếu Ổ đĩa thể rắn Intel® của bạn được cài đặt sẵn trong hệ thống Khối Trung tâm Dữ liệu Intel®, việc thay thế bảo hành trước có thể được gia hạn cho người mua ban đầu. 

 

Phụ lục thông số kỹ thuật bảo hành giới hạn (PDF) biểu tượng
Kích thước: 91 KB
Ngày: Tháng 6 năm 2021
Phiên bản: 13

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader*.