Các lượt xem bố trí trên cùng và dưới của mô-đun cho Intel® Integrated RAID Modules RMS3AC160 và RMS3VC160

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000020942

11/02/2020

Bố trí mô-đun RAID

Lưu ýCác tính năng hỗ trợ khóa cao cấp chỉ được hỗ trợ trên RMSAC160.