Báo cáo kiểm tra lá chắn cho bo mạch Intel® Galileo, Bo mạch Intel® Galileo thế hệ 2, và Bo mạch Intel® Edison

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000020775

29/06/2017

Báo cáo kiểm tra lá chắn (PDF) icon
Tài liệu này báo cáo kết quả và các vấn đề được biết đến cho khiên và bộ cảm biến được thực hiện trên bo mạch phát triển Intel® Galileo. Các thử nghiệm được thực hiện để đánh giá khả năng tương thích của phần cứng và thư viện trên kiến trúc x86.

 

Kích thước: 24,0 MB
Ngày: ngày 2014 tháng 10
Xem xét lại: 002

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.