Tài liệu quy định về Intel® Compute Stick STK2m3W64CC, STK2mv64CC và STK2m364CC

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000020295

13/06/2018

Các chứng chỉ và tuyên bố bên dưới mô tả các nhãn hiệu pháp lý và thông tin về sự an toàn cho Intel® Compute Stick STK2m3W64CC, STK2mv64CC và STK2m364CC.

Một số quốc gia nhất định có thể yêu cầu chứng nhận bổ sung không được liệt kê ở đây. Que điện toán® Intel STK2mv64CC và STK2m364CC là các sản phẩm L6-một bộ tích hợp bổ sung hệ điều hành. Intel không cung cấp các chứng nhận bổ sung cụ thể cho các sản phẩm L6. Các tích hợp ở những khu vực đó phải cung cấp chứng nhận bắt buộc.

Chứng nhận và khai báo
Châu Úc/New Zealand ACMA RCM sDoC icon
Dung lượng: 493 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Chứng nhận CE EMC 55022icon
Dung lượng: 77 KB
Ngày: tháng 2016
Chứng nhận CE EMC 55032icon
Dung lượng: 77 KB
Ngày: tháng 2016
Chứng nhận an toàn Trung Quốc CCC EMCicon
Kích thước: 1,29 MB
Ngày: tháng 2016
Chứng nhận EAC liên minh hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan) icon
Dung lượng: 280 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 2
Chứng nhận CB-EU-LVD, CE Safetyicon
Dung lượng: 128 KB
Ngày: tháng 2016
Chứng nhận EU ETSI EN 301 489icon
Dung lượng: 77 KB
Ngày: tháng 2016
Chứng nhận bộ điều hợp BIS Ấn Độ icon
Dung lượng: 299 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 11
Tuyên bố về sự phù hợp của Intel icon
Dung lượng: 193 KB
Ngày: 2017 tháng 5
MDDS (bảng dữ liệu khai báo vật liệu) icon
Dung lượng: 299 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 8
Chứng nhận EMC MSIP Hàn Quốcicon
Dung lượng: 921 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 3
Chứng nhận an toàn EMC BSMI của Đài Loan cho STK2mv64CCicon
Dung lượng: 288 KB
Ngày: tháng 2016
Chứng nhận BSMI của Đài Loan RoHSicon
Dung lượng: 159 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 2
Giấy chứng nhận sự phù hợp ulicon
Dung lượng: 106 KB
Ngày: tháng 2016
Chứng nhận EMC cho Hoa Kỳ (FCC) Canada (ICES)icon
Dung lượng: 73 KB
Ngày: tháng 2016

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.