Tải xuống Open CAS Linux* và Intel® Cache Acceleration Software về Windows*

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000018812

13/01/2021

Phần mềm tăng tốc bộ nhớ đệm cho Linux đã được chuyển sang dự án Mã nguồn mở có tên là Open CAS Linux*. Về mặt chức năng, Open CAS Linux có các tính năng và khả năng tương tự như Intel CAS cũ (đối với Linux), nhưng được phân phối và triển khai theo một cách hơi khác. Vì phiên bản doanh nghiệp của Intel CAS cho Linux không còn khả dụng, chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục thử nghiệm với Open CAS, sau đó có thể được sử dụng lâu dài mà không mất phí giấy phép. Xem Hướng dẫn bắt đầu nhanh để bắt đầu với Open CAS Linux.

Đối với Windows*, vào trang Intel® Cache Acceleration Software của bạn. Ở gần dưới cùng, tìm liên kết Tải xuống Intel® CAS windows.

 

Chủ đề liên quan
Intel® Cache Acceleration Software