Chạy Intel® WiDi với Windows 8,1 *: kết nối lần đầu

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000018248

02/10/2017

Thông báoIntel không còn cung cấp hỗ trợ email, trò chuyện hoặc điện thoại cho sản phẩm này. Truy cập thông báo ngừng sản xuất để Intel® WiDi.
 

Chúc mừng. Máy tính của bạn đã sẵn sàng chạy Intel® WiDi trên thiết bị Windows 8,1 * của bạn và bạn sắp kết nối lần đầu tiên.

Hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Vuốt từ mép phải của màn hình để mở charms và chọn thiết bị.
  2. Nhấp vào Dự án.


  3. Nhấp vàoThêm màn hình hiển thị không dây.


  4. Chọn của bạnHiển thị không dây Intel® nhận (trong ví dụ này, Actiontec 9F75).


  5. Nhập mã được hiển thị trên TV để kết nối và chia sẻ, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Video

Phần 1: Hiển thị Không dây Intel® cài đặt phần mềm dành cho Windows 8,1 *.

widi-video-1 image

Phần 2: sử dụng màn hình hiển thị không dây Intel trên Windows 8,1.

widi-video-2 image

Các chủ đề liên quan
Tùy chọn Hiển thị cho Intel® WiDi
Kết nối Intel® WiDi
Khả năng tương thích nền tảng và hệ điều hành Intel® WiDi