Cách xác định hệ điều hành của bạn

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000018246

10/02/2020

Thông báoIntel không còn cung cấp hỗ trợ email, trò chuyện hoặc điện thoại cho sản phẩm này. Truy cập thông báo ngừng sản xuất để Intel® WiDi.

 

Thực hiện theo các bước sau để xác định hệ điều hành Windows * nào đang chạy trên máy tính của bạn.

Windows® 10

 1. Nhấp vào nút bắt đầu hoặc nút Windows (thường ở góc dưới bên trái của màn hình máy tính của bạn).
 2. Nhấp vào cài đặt.
 3. Nhấp vào Về (thường ở phía dưới bên trái của màn hình). Màn hình kết quả sẽ hiển thị phiên bản Windows.
   

Windows 8 * hoặc Windows 8,1 *

Tùy chọn 1: từ máy tính để bàn

 1. Trượt nhanh vào từ góc trên bên phải của màn hình trong khi xem máy tính để bàn để mở menu, sau đó chạm vào cài đặt.
 2. Chọn thông tin máy tính. Trong Windows Edition, phiên bản Windows sẽ được hiển thị.

Tùy chọn 2: từ màn hình bắt đầu

 1. Trong khi trên màn hình bắt đầu, hãy nhập máy tính.
 2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy tính. Nếu sử dụng cảm ứng, hãy nhấn và giữ biểu tượng máy tính.
 3. Nhấp hoặc nhấn vào Properties. Trong Windows Edition, phiên bản Windows sẽ được hiển thị.

Windows 7 *

 1. Nhấp vào nút bắt đầu hoặc nút Windows (thường ở góc dưới bên trái của màn hình máy tính của bạn).
 2. Nhấp chuột phải vào máy tính và chọn thuộc tính từ menu. Màn hình kết quả sẽ hiển thị phiên bản Windows.
Lưu ýIntel® WiDi không được hỗ trợ trên Windows XP * hoặc Windows Vista *.

Xem các trang web của Microsoft dưới đây để biết thêm chi tiết: