What's in the Box dành cho bộ Intel® NUC NUC6i5SYK

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000018139

11/12/2019

Các mục sau đây được bao gồm trong hộp:

  • Bộ Intel® NUC NUC6i5SYK, với các thành phần sau đã được cài đặt:
    • Bo mạch Intel® NUC NUC6i5SYB với bộ xử lý Intel® Core™ i5-6260U bị hàn
    • Mô-đun Intel® Wireless-AC 8260 băng tần kép (bị hàn)
    • Hai ăng-ten không dây
  • bộ điều hợp nguồn điện 19V với các tập tin đính kèm cắm vùng cụ thể
  • Giá đỡ VESA với bốn vít treo tường và hai vít khung
  • Áp phích tích hợp

Các sản phẩm sau không được bao gồm trong hộp và phải được cung cấp riêng: