Thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật Cập Nhật cho Intel® Server Board dòng mạch S1200SP và Hệ thống Máy chủ Intel® gia đình R1000SPO

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000017644

30/03/2020

Thông số kỹ thuật sản phẩm cho gia đình Intel® Server Board dòng mạch s1200sp (PDF)PDF icon

Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Intel® Server Board dòng mạch S1200SP và Hệ thống Máy chủ Intel® các dòng R1000SPO mô tả:

  • Tính năng
  • Chức năng
  • Kiến trúc cấp cao

Kích thước: 4,96 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 3
Xem xét lại: 2,0

Cập nhật thông số kỹ thuật (PDF)PDF icon

Thông số kỹ thuật Cập Nhật cho Intel® Server Board dòng mạch S1200SP và Hệ thống Máy chủ Intel® gia đình R1000SPO mô tả:

  • Thay đổi
  • Làm rõ về thông số kỹ thuật
  • Errata

Dung lượng: 404 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 11
Xem xét lại: 1,3

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.