Thông tin sản phẩm Intel® Education Solutions dành cho đại lý bán lẻ

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000017504

17/12/2019

Điều này nhằm cung cấp cho các đại lý tập trung vào giáo dục với thông tin để giúp bạn hiểu và triển khai các Intel® Education Solutions.

Intel® Education Study

Intel® Education Study là nền tảng kỹ thuật số tương tác giúp học sinh tham gia sâu hơn với nội dung, giúp các trường quản lý và chia sẻ nội dung kỹ thuật số, đồng thời cho phép các nhà giáo dục hiểu cách thức sinh viên đang tương tác với nội dung.

Thiết kế tham khảo Intel® Education

Các thiết bị dành cho học sinh của bạn thực sự sử dụng chúng, trong và ngoài:

Intel® Education Software

Thông tin khác
Tổng quan về hỗ trợ khách hàng của Intelliên hệ
Intel® Technology Provider