Liên kết quản trị viên CNTT cho Intel® PROSet/Wireless Software

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000017246

16/08/2021

Trong bảng bên dưới, bạn có thể tìm thấy các phiên bản gần đây của trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software wi-Fi và trình điều khiển Wi-Fi dành cho Quản trị viên CNTT. Nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ bản tải xuống bổ sung nào của Intel® PROSet/Wireless Software hoặc nếu bạn đang tìm kiếm trình điều khiển Wi-Fi cho người dùng cuối, vui lòng truy cập Trung tâm Tải xuống.

Lưu ý

Bắt đầu với Phiên bản phần mềm 21.50.1, sẽ không có phiên bản trình điều khiển mới nào được phát hành cho Hệ điều hành Windows* 7 và Windows* 8.1.

Phiên bản góiHệ điều hành được hỗ trợTải vềBộ điều hợp được hỗ trợ
22.60.0Windows® 10

Tải xuống tại đây

Wi-Fi 6 Intel® AX2101
Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit1
Wi-Fi 6 Intel® AX2011
Wi-Fi 6 Intel® AX2001
Intel® Wireless-AC 9560
Intel® Wireless-AC 9462
Intel® Wireless-AC 9461
Intel® Wireless-AC 9260
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8265
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8260
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3168
Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev D)2
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3165

21.40.5Windows 8.1*
21.40.5Windows 7*

1 Yêu cầu gói phiên bản 21.10.1 hoặc mới hơn.

2 Bộ điều hợp Intel® Wireless 7265 có hai phiên bản phần cứng khác nhau: Rev C và Rev D. Mỗi phiên bản cài đặt một phiên bản trình điều khiển Wi-Fi khác nhau. Phiên bản phát hành phần mềm này không bao gồm trình điều khiển mới cho 7265 Rev C. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tại sao tôi thấy phiên bản trình điều khiển Wi-Fi khác với bộ điều hợp® không dây 7265 của My Intel?
Để biết trình điều khiển khả dụng mới nhất cho Intel® Wireless 7265 (Rev.C), Intel® Wireless-AC 3160 Băng Tần Kép và Dòng Intel® Wireless 7260, hãy tham khảo Hỗ trợ cho các Sản phẩm Ngừng sản xuất .

Chủ đề liên quan
Cài đặt Tĩnh lặng của Trình điều® Intel và Trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software
10 câu hỏi thường gặp hàng đầu hiện nay dành cho Bộ điều hợp® Intel
Intel® PROSet/Wireless Software dành cho Công nghệ Bluetooth® tệp .zip dành cho Quản trị viên CNTT