Liên kết quản trị viên CNTT dành cho PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel®

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000017246

20/10/2020

Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy các phiên bản gần đây của trình điều khiển PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® và Wi-Fi dành cho các quản trị viên CNTT. Nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ bản tải xuống bổ sung nào của PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® hoặc nếu bạn đang tìm kiếm trình điều khiển Wi-Fi cho người dùng cuối, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống.

Lưu ý

Bắt đầu với phần mềm phát hành 21.50.1, sẽ không có phiên bản trình điều khiển mới được phát hành cho các hệ điều hành Windows * 7 và Windows * 8,1.

Phiên bản góiHệ điều hành được hỗ trợTải vềCác bộ điều hợp được hỗ trợ
22.0.0Windows® 10

Tải xuống tại đây

Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit1
Intel® Wi-Fi 6 AX2011
Intel® Wi-Fi 6 AX2001
Intel® Wireless-AC 9560
Intel® Wireless-AC 9462
Intel® Wireless-AC 9461
Intel® Wireless-AC 9260
Intel® Wireless-AC 8265 băng tần kép
Intel® Wireless-AC 8260 băng tần kép
Intel® Wireless-AC 3168 băng tần kép
Intel® Wireless 7265 (Rev D) Family2
Intel® Wireless-AC 3165 băng tần kép

21.40.5Windows 8,1 *
21.40.5Windows 7 *

1 Yêu cầu phiên bản gói 21.10.1 hoặc mới hơn.

2 Bộ điều hợp gia đình Intel® Wireless 7265 có hai phiên bản phần cứng khác nhau: Rev C và Rev D. Mỗi cài đặt một phiên bản trình điều khiển Wi-Fi khác nhau. Phiên bản phát hành phần mềm này không bao gồm các trình điều khiển mới cho 7265 Rev C. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại sao tôi thấy phiên bản trình điều khiển Wi-Fi khác với bộ điều hợp dòng Intel® Wireless 7265 của tôi?
Để biết các trình điều khiển mới nhất có sẵn cho Intel® Wireless 7265 (Rev. C), Intel® Wireless-AC 3160 băng tần kép và bộ điều hợp dòng Intel® Wireless 7260, hãy tham khảo hỗ trợ cho các sản phẩm đã ngừng sản xuất.

Các chủ đề liên quan
Cài đặt im lặng của trình điều khiển Intel® WiFi và PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel®
10 câu hỏi thường gặp hàng đầu hiện nay dành cho bộ điều hợp không dây Intel®
PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® dành cho các tập tin Bluetooth® Technology. zip dành cho quản trị viên CNTT