Phụ tùng, danh sách bộ phận và hướng dẫn cấu hình cho các dòng sản phẩm Intel® Server Board dòng mạch S1200SP, Khung máy chủ Intel® P4000S và Hệ thống Máy chủ Intel® R1000SPO

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000016768

03/02/2020

Phụ tùng, danh sách bộ phận và hướng dẫn cấu hình (PDF) icon
Tài liệu này là hướng dẫn tham khảo khi bạn sắp xếp các thành phần để cấu hình sản phẩm cho:

  • Dòng sản phẩm Intel® Server Board dòng mạch S1200SP
  • Dòng sản phẩm Khung máy chủ Intel® P4000S
  • Dòng sản phẩm Hệ thống Máy chủ Intel® R1000SPO
Lưu ýTrang in 35 làm rõ sử dụng bộ công cụ bảo trì điện, khung máy FUPSESK. Khi được sử dụng với dòng Intel® Server Board dòng mạch S1200SP, miễn là mô hình khung vỏ thuộc dòng Khung máy chủ Intel® P4000S, tất cả nội dung của gói sẽ phù hợp và hoạt động.

 

Kích thước: 2,43 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 9
Xem xét lại: 2,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.