Chính sách tuyển dụng liên quan đến các cá nhân bị án

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000015146

29/06/2017

Sự tồn tại của một hồ sơ hình sự không tự động thanh một người nộp đơn từ việc làm. Trong việc xác định cách một niềm tin ảnh hưởng đến employability của đương đơn, Intel xem xét:

  • Thiên nhiên và trọng lực của niềm tin
  • Thời gian trôi qua kể từ khi kết án
  • Bản chất của công việc trong câu hỏi

Intel cũng tiến hành đánh giá cá nhân bằng cách thông báo cho người nộp đơn rằng họ có thể bị loại trừ do một niềm tin trước đó. Chúng tôi xem xét các thông tin liên quan về niềm tin, do người nộp đơn cung cấp. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Các tình huống xung quanh kết án
  • Số lượng các hành vi phạm tội khiến cho một niềm tin
  • Tuổi của người nộp đơn tại thời gian vi phạm đã được cam kết
  • Độ dài và tính nhất quán của việc làm hoặc giáo dục kể từ khi kết án
  • Những nỗ lực phục hồi khác