Thông tin chung về Intel Corporation: Mục đích, Cam kết, Giá trị, Tầm nhìn và Thương hiệu của Intel là gì?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000015119

25/01/2022

Xem cách Intel định hình tương lai công nghệ trong trang tổng quan công ty của chúng tôi bao gồm nhiều thông tin hơn về:

  • Mục đích củachúng tôi: Chúng tôi tạo ra công nghệ thay đổi thế giới để cải thiện cuộc sống của mỗi người trên hành tinh.
  • Thúc đẩy đổi mới:Chúng tôi tin rằng dữ liệu đang định hình đáng kể tương lai của tất cả nhân loại.
  • Ngày thực hiện Cam kếts: Thành công của khách hàng là điều chúng tôi quan tâm. Chúng tôi hứa hẹn sẽ dẫn đầu về công nghệ và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy mà khách hàng cần và mong đợi.
  • Giá trị củachúng tôi: Trước tiên khách hàng, đổi mới không sợ hãi, hướng đến kết quả, một Intel, Hòa nhập, Chất lượng và Liêm chính - định hướng cách chúng tôi đưa ra quyết định, đối xử với nhau, phục vụ khách hàng của mình để đạt được mục tiêu của họ và định hình công nghệ như một lực lượng cho tốt. Chúng tôi được đoàn kết bởi mục đích của mình và được thúc đẩy bởi các giá trị của mình để đạt được tham vọng của chúng tôi và giúp khách hàng của chúng tôi thành công.
  • Tác động toàn cầu:Chúng tôi đang áp dụng khả năng tiếp cận, quy mô và nguồn lực của mình để thực hiện các mục tiêu táo bạo. Và chúng tôi không làm điều đó một mình: Chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình và thúc đẩy ngành công nghiệp để tạo ra những tác động thậm chí còn lớn hơn.
  • Thương hiệu của chúngtôi: Chúng tôi tin vào việc làm một cái gì đó tuyệt vời. Và với chúng ta, điều tuyệt vời là làm cho công nghệ có thể làm phong phú thêm cuộc sống của mỗi người trên trái đất. Đó chính là trung tâm của thông điệp thương hiệu và nhận diện thương hiệu mới của chúng tôi. Bởi vì tất cả những gì bạn cần là một ý tưởng Intel Inside nên đi và làm một cái gì đó tuyệt vời.
Chủ đề liên quan
Tìm các sự kiện tin tức và tài nguyên báo chí cho Intel® Corporation ở đâu?
Định luật Moore và Định Các Chương trình Ðổi mới của Intel