Tôi có tìm thông tin về công nghệ Ambient * hoặc một trong những modem của Cirrus Logic *?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000015096

30/06/2017

Intel mua lại Ambient * Technologies Inc., một nhà sản xuất chipset modem, vào ngày 2000 tháng 3. Một công ty sản xuất sản phẩm modem hoàn chỉnh.

Intel không còn cung cấp trình điều khiển chung cho chipset modem. Liên hệ với nhà sản xuất để nhận trình điều khiển cho modem của bạn. Nếu bạn không thể xác định nhà sản xuất, hãy liên hệ với nơi mua hàng của bạn.

Xem trợ giúp để xác định nhà sản xuất modem của bạn trong các câu hỏi thường gặp về chipset modem của chúng tôi.

Câu trả lời này là phạm vi hỗ trợ đầy đủ mà Intel cung cấp cho người dùng cuối liên quan đến các sản phẩm chipset modem này. Địa chỉ các nhà sản xuất modem cho tất cả các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.